Algemene gebruiksvoorwaarden

De volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing op alle gebruik van de website van bosnie-herzegovina.net en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (tezamen de Website). De Website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door bosnie-herzegovina (“bosnie-herzegovina”). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding, zonder wijziging van alle van de voorwaarden hierin, en alle overige operationele regels, beleid (inclusief, zonder beperking, bosnie-herzegovina privacybeleid) en procedures die van tijd tot tijd op deze Site kunnen worden geplaatst door bosnie-herzegovina (gezamenlijk de “overeenkomst”).
Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat toegang tot of het gebruik van de Website. Door toegang of het gebruik van enig deel van de website, akkoord u met worden gebonden door de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet met alle voorwaarden en voorwaarden van deze overeenkomst instemt, kan dan u niet toegang tot de Website of gebruik van alle services. Als deze voorwaarden en bepalingen worden beschouwd als een aanbod door bosnie-herzegovina, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De Website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 15 jaar oud.
Uw bosnie-herzegovina.net Account en Site. Als u een blog/site op de Website maakt, u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en eventuele andere maatregelen die worden genomen in verband met de blog. U moet niet beschrijven of trefwoorden toewijzen aan uw blog in een misleidende of onwettelijk, met inbegrip van op een wijze die bestemd zijn voor de handel op de naam of de reputatie van anderen, en bosnie-herzegovina kan wijzigen of verwijderen van een beschrijving of trefwoord dat zij acht ongepast of onwettig of anders dreigt te worden veroorzaakt bosnie-herzegovina aansprakelijkheid. U moet onmiddellijk het aankondigen van bosnie-herzegovina van elk onrechtmatig gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuken op de veiligheid. Bosnie-herzegovina zullen niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van u, met inbegrip van enige schade van welke aard ook opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.
Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog, commentaar op een blog, post materiaal aan de Website, post links op de Website, of anderszins maken (of toestaan dat een derde partij te maken) materiaal beschikbaar door middel van de Website (een dergelijk materiaal, “Content”), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeien uit, die inhoud. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie vormt tekst, afbeeldingen, een audiobestand, of computersoftware. Door inhoud beschikbaar te maken, u verklaart en garandeert dat:
het downloaden, kopiëren en gebruik van de inhoud zal geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handel geheim rechten, van een derde partij;
Als uw werkgever rechten op intellectuele eigendom die u maakt heeft u gemachtigd bent ofwel (i) ontvangen van uw werkgever te plaatsen of beschikbaar stellen van de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, of (ii) beveiligd tegen uw werkgever een ontheffing als alle rechten in of aan de inhoud;
u volledig hebben voldaan aan derden licenties met betrekking tot de inhoud, en hebben gedaan alle dingen nodig met succes naar doorlaat eind-de gebruikers eventueel vereiste termen;
de inhoud niet bevatten of installeren virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
de inhoud is geen spam, is niet machine – of willekeurig gegenereerde, en bevat geen onethisch of ongewenste commerciële inhoud bedoeld om verkeer naar sites van derden of vergroting van de zoekmachine rankings van sites van derden, of om verdere onwettige handelingen (zoals phishing) of ontvangers over de bron van het materiaal (zoals spoofing); misleiden
de inhoud wordt niet pornografisch, niet bevatten bedreigingen of aanzetten tot geweld jegens personen of entiteiten, en heeft geen schending van de privacy of publiciteit rechten van een derde partij;
uw blog krijgt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spam links over nieuwsgroepen, emaillijsten, andere blogs en websites, en dergelijke ongevraagd promotiemethoden;
uw blog is niet genoemd op een wijze die je lezers laten denken misleidt dat u een andere persoon of een ander bedrijf. Bijvoorbeeld, is de URL of de naam van uw blog niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan uw eigen; en
hebt gij, in het geval van inhoud met computercode, nauwkeurig gecategoriseerd en/of beschreven van het type, de aard, de toepassingen en de effecten van de materialen, of gevraagde te doen door bosnie-herzegovina of anderszins.
Door het indienen van inhoud aan bosnie-herzegovina voor opname op uw Website, verleent u bosnie-herzegovina een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen en publiceren van de inhoud uitsluitend voor het weergeven, distribueren en promoten uw blog. Als u inhoud verwijderen, bosnie-herzegovina redelijke inspanningen gebruiken zal om het te verwijderen van de Website, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar kan de inhoud niet worden gemaakt onmiddellijk beschikbaar.
Zonder beperking van om het even welk van die verklaringen of garanties, bosnie-herzegovina heeft het recht (maar niet de verplichting) om, in bosnie-herzegovina naar eigen goeddunken (i) weigeren of verwijderen inhoud die, in bosnie-herzegovina redelijke mening, schendt elk bosnie-herzegovina beleid of is op geen enkele manier schadelijk of aanstootgevend, of (ii) beëindigen of te weigeren toegang tot en gebruik van de Website aan een individu of entiteit om welke reden , bosnie-herzegovina naar eigen goeddunken. Bosnie-herzegovina zal zijn niet verplicht om een terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Betaling en vernieuwing.
Algemene voorwaarden.
Door het selecteren van een product of dienst, gaat u akkoord met het betalen van bosnie-herzegovina de eenmalige en/of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten aangegeven (extra betaling voorwaarden kunnen worden opgenomen in andere communicatie). Abonnement betalingen wordt aangerekend op basis van vooraf betalen op de dag dat u zich aanmeldt voor een Upgrade en zal betrekking hebben op het gebruik van die dienst voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
Automatische verlenging.
Tenzij u bosnie-herzegovina vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode die u wilt annuleren van een abonnement verwittigen, uw abonnement wordt automatisch verlengd en machtigt u ons om te verzamelen van de dan-toepassing jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor dergelijke abonnement (evenals eventuele belastingen) met behulp van een credit card of andere betalingsmechanisme we voor u op record hebben. Upgrades kunnen worden geannuleerd te allen tijde door het indienen van uw aanvraag naar bosnie-herzegovina schriftelijk.
Diensten.
Vergoedingen; Betaling. Door het aanmelden voor een account diensten gaat u ermee akkoord bosnie-herzegovina de toepassing opstartkosten en abonnementskosten betalen. Toepasselijke vergoedingen aangerekend worden vanaf de dag dat uw diensten zijn gevestigd en vóór het gebruik van dergelijke diensten. Bosnie-herzegovina behoudt zich het recht om de betalingscondities en vergoedingen op dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Diensten kunnen worden geannuleerd door u op elk gewenst moment op dertig (30) dagen schriftelijk aan bosnie-herzegovina.
Ondersteuning. Als uw service toegang tot prioriteit e-mail steun omvat. “E-mail ondersteuning” betekent de mogelijkheid om verzoeken om bijstand van de technische ondersteuning per e-mail op elk gewenst moment (met redelijke inspanningen van bosnie-herzegovina om te reageren binnen één werkdag) over het gebruik van de VIPdiensten. “Priority” betekent dat de steun voorrang boven de steun voor gebruikers van de diensten van de standaard of gratis bosnie-herzegovina.net heeft. Alle steun zal worden mits overeenkomstig bosnie-herzegovina standaard praktijken, procedures en beleid diensten.
Verantwoordelijkheid van de websitebezoekers. Bosnie-herzegovina niet heeft beoordeeld, en niet herzien, al het materiaal, met inbegrip van computerprogrammatuur, geplaatst op de Website, en kan daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van dat materiaal, gebruik of effecten. Bij de exploitatie van de Website, bosnie-herzegovina niet vertegenwoordigen of impliceren dat zij onderschrijft het materiaal er gepost, of waarvan zij denkt dat dergelijk materiaal te zijn accuraat, nuttig of niet-schadelijk. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen als nodig is om te Bescherm uzelf en uw computersystemen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk, of anderszins aanstootgevend, evenals inhoud met technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten. De Website bevat mogelijk ook materiaal dat schendt de privacy of publiciteit rechten, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten, van derden, of de downloaden, kopiëren of het gebruik daarvan is onderworpen aan aanvullende voorwaarden en voorwaarden, vermeld of onuitgesproken. Bosnie-herzegovina wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of van enige downloaden door de bezoekers van de inhoud er gepost.
Inhoud geplaatst op andere Websites. We hebben niet herzien en niet herzien, al het materiaal, met inbegrip van computerprogrammatuur, ter beschikking gesteld via de websites en webpagina’s welke bosnie-herzegovina.net links, en die een koppeling naar bosnie-herzegovina.net. Bosnie-herzegovina heeft geen enkele controle over deze niet-bosnie-herzegovina websites en webpagina’s, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door koppeling aan een niet-bosnie-herzegovina website of webpagina, bosnie-herzegovina niet vertegenwoordigen of impliceren dat zij deze website of een webpage onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen als nodig is om te Bescherm uzelf en uw computersystemen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Bosnie-herzegovina wijst elke verantwoordelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van niet-bosnie-herzegovina websites en webpagina’s.
Inbreuk op het auteursrecht en de DMCAbeleid. Zoals bosnie-herzegovina anderen om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren vraagt, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u gelooft dat het materiaal zich op of gekoppeld aan door bosnie-herzegovina.net uw auteursrecht schendt, je worden aangemoedigd om het aankondigen van bosnie-herzegovina overeenkomstig bosnie-herzegovina Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) beleid. Bosnie-herzegovina zal reageren op alle dergelijke kennisgevingen, inclusief als nodig of gepast door het verwijderen van de inbreukmakende materiaal of het uitschakelen van alle links naar de inbreukmakende materiaal. Bosnie-herzegovina zal beëindigen van een bezoeker toegang tot en gebruik van de Website als, onder de juiste omstandigheden, de bezoeker is bepaald dat een recidivist van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van bosnie-herzegovina of anderen. In het geval van dergelijke beëindiging zal bosnie-herzegovina zijn niet verplicht om een terugbetaling van alle reeds betaalde naar bosnie-herzegovina bedragen.
Intellectuele eigendom. Deze overeenkomst heeft geen overdracht van bosnie-herzegovina u bosnie-herzegovina of derden intellectuele eigendom, en alle rechten, titel en belangen in en op dergelijk vastgoed blijft (tussen de partijen) alleen met bosnie-herzegovina. Bosnie-herzegovina, bosnie-herzegovina.net, het logo van bosnie-herzegovina.net, en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met bosnie-herzegovina.net, of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van bosnie-herzegovina of bosnie-herzegovina licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s gebruikt in verband met de Website kunnen de handelsmerken van andere derden. Uw gebruik van de Website verleent u geen enkel recht of licentie te reproduceren of anderszins enige bosnie-herzegovina of derden handelsmerken te gebruiken.
Advertenties. Bosnie-herzegovina behoudt het recht om het weergeven van advertenties op uw blog, tenzij u een advertentie-vrije account hebt gekocht.